Djur

Photo

"Ett fotografi (även foto) är en avbildning av verkligheten som skapats genom att ljus fångats på ett ljuskänsligt medium (en fotografisk film eller en bildsensor) i en kamera, antingen mekaniskt, kemiskt eller elektroniskt. Ordet fotografi kommer från grekiskans φως phos (ljus) och γραφίς graphis (pensel), det vill säga att måla med ljus. En fotografisk bild kan vara svartvit eller i färg. Fotografiet är också grunden för filmkonsten."

Wikipedia.se

Monokordosa

Photography